• تاریخ انتشار : 1402/07/29 - 14:49
  • بازدید : 133
  • تعداد بازدیدکننده : 125
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
اخبار

مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافت و غیره درقالب حجم کار اورژانس جنرال مرکز مهدیه

1. موضوع مناقصه: واگذاری امور خدماتی، نظافت و غیره درقالب حجم کار اورژانس جنرال مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه به تفکیک واحدها که حجم کار هر واحد و ساعات کار مورد نیاز به همراه شرایط احراز نیروها وچگونگی انجام کلیه امور خدماتی طبق پیوست شماره (1) با کیفیت مورد صلاحدید کارفرما 2. مدت انجام کار: ده ماه از زمان انعقاد قرارداد 3. مهلت تحویل پیشنهادها: با توجه به اینکه مناقصه در سامانه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه به آدرس https://mmc.sbmu.ac.ir برگزار می شود لذا مطابق ضوابط و اصول حاکم بر برگزاری مناقصه لازم است مناقصه گران نسبت به تنظیم مستندات مرتبط با پاکت های "الف" "ب" حداکثر تا ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1402/08/04به دبیرخانه حراست مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مرکز مهدیه تحویل و رسید دریافت دارند.

مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافت و غیره درقالب حجم کار اورژانس جنرال مرکز مهدیه

الف: شرایط عمومی

  1. موضوع مناقصه: واگذاری امور خدماتی، نظافت و غیره درقالب حجم کار اورژانس جنرال مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه به تفکیک واحدها که حجم کار هر واحد و ساعات کار مورد نیاز  به همراه شرایط احراز نیروها وچگونگی انجام کلیه امور خدماتی طبق پیوست شماره (1) با کیفیت مورد صلاحدید کارفرما
  2. مدت انجام کار:  ده ماه  از زمان انعقاد قرارداد
  3. اشخاص حقوقی مجاز به شرکت در مناقصه : شرکتهای تعاونی خدماتی یا سهامی خاص یا مسئولیت محدود که دراساسنامه آنها فعالیت مرتبط با موضوع مورد واگذاری قید شده باشد.
  4. مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه:

الف) اسناد و مدارک مورد نیاز در پاکت ((الف)

ب) قیمت پیشنهادی درپاکت (ب )

  1. مهلت تحویل پیشنهادها:

با توجه به اینکه مناقصه در سامانه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه به آدرس https://mmc.sbmu.ac.ir برگزار می شود لذا مطابق ضوابط و اصول حاکم بر برگزاری مناقصه لازم است مناقصه گران نسبت به تنظیم مستندات مرتبط با پاکت های "الف" "ب" حداکثر تا ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1402/08/04به دبیرخانه حراست مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مرکز مهدیه  واقع در میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، خیابان شیشه گرخانه، خیابان رجب نیا ( شهرزاد)، بیمارستان مهدیه، ساختمان اداری و مالی، طبقه همکف تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

 

 

 فایل مناقصه جهت دانلود

 

  • گروه خبری : داخلی
  • گروه خبری : 133356
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب