بیمارستان مهدیه به عنوان یکی از بیمارستانهای پایلوت کشوری:

1- جهت انجام زایمان  فیزیولوژیک

2-اجرای طرح هم آغوشی مادر ونوزاد

3- تماس پوست با پوست مادر ونوزاد در ساعت اول بعد از تولد

4- طرح NID CAP

5- اجرای طرح مشاوره شیردهی, پایلوت کشوری از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شده است و در حال حاضر 4مورد اول درحال اجرا و مورد پنجم در دست اقدام است.

 

عملکرد بیمارستان مهدیه

- گسترش بخش عمومی بیمارستان به بخش های "داخلی و پریناتالوژی "و "داخلی و جراحی روزانه "در مهر ماه سال 1397

- افزایش تعداد تخت های بستری در بخش NICU(نوزادان نارس) از 30 تخت در سال 1395 به 46 تخت درسال 1397

- افزایش 12  اتاق زایمان LDR به بلوک زایمان در خرداد ماه سال 1396

- بازسازی اتاق های عمل جنرال 1398

- انتقال و بازسازی CSSD سال 1398

- افتتاح بخش فوق تخصصی نازایی

- تجهیز و بازسازی اورژانس

- گسترش تعداد درمانگاه های تخصصی

- افتتاح و فعالیت بخش جراحی زنان و زایمان

- مرکز اصلی آموزش مامایی و آموزش دستیاران تخصصی و فلوشیپ جراحی پستان

- راه اندازی کلینیک های فوق تخصصی کف لگن، آنکولوژی، پریناتال

- آموزش دستیاران رادیولوژی در بخش تصویر برداری، سونوگرافی پیش رفته زنان، ماموگرافی، وکیوم بیوبسی، بیوپسی سوزنی و وایرگذاری

- کلینیک ویژه بیماری های پستان  با همکاری رادیولوژی

- بازسازی، تجهیز و انتقال اتاق سرور در سال 1398

- راه اندازی کلینیک تخصصی روانشناسی، روانپزشکی، طب سنتی، عفونی، اورولوژی، ارزیابی بیماریهای چشم نوزادان، غربالگری فشار خون، دیابت، مشاوره تغذیه و طب فیزیکی

- راه اندازی کلینیک آندوسکوپی و کلونوسکوپی دستگاه گوارش با حضور پزشک فوق تخصصی

- راه اندازی کلینیک دیابت و بستن زخم دیابتی

 

درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان مهدیه شامل:

زنان، بارداری، نازایی، اختلالات کف و لگن، بارداری پرخطر، اطفال، نوزادان، قلب اطفال، قلب جنین، داخلی، دیابت، قلب بزرگسال، عفونی، چشم ، روانپزشکی ، جراحی عمومی ، ارولوژی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی پلاستیک ، انکولوژی ، نورولوژی ، بیهوشی، طب فیزیکی، کلینیک سینه و جراحی سرطان پستان، پزشکی قانونی

خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی

اکوکاردیوگرافی بیوپسی الکتروکاردیوگرافی - تست ورزش کولپوسکوپی  - پاپ اسمیر - انتقال جنین - فریز جنین - روانشناسی IVF - IUI -NST - تغذیه - شیمی درمانی - تزریق مفصل -  خدمات کلینیکی و پارا کلینیکی آزمایشگاه پاتولوژی رادیولوژی سونوگرافی - ماموگرافی-داروخانه - سنجش تراکم استخوان و سی تی اسکن

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب