موسسه خیریه بیمارستان مهدیه با هدف سازماندهی مشارکت های مردمی برای حمایت ازبیماران، ساخت  و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان و هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت، توسط مجمع عمومی عادی هیات امناء در اردیبهشت ماه سال 1396 بنیانگذاری شده و از خرداد ماه همان سال فعالیت خود را آغاز نموده است.

بودجه این موسسه از طریق هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی وخارجی و دولتی و غیر دولتی، وقف و حبس و همچنین  وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت اهداف و اساسنامه سازمان تامین می گردد.

ضمنا جلسات هیات مدیره به صورت ماهانه برگزار شده و نیازها و اولویت های بیمارستان بررسی گردیده و جهت حل مشکلات و رفع نیازها اقدامات لازم در دستور کار موسسه قرار می گیرد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب