مقررات عمومی در کتابخانه های تابعه دانشگاه 

 

استفاده کنندگان موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

 • رعایت شئونات و حجاب اسلامی در کتابخانه الزامی است.
 • رعایت سکوت در کتابخانه الزامی است.
 • استفاده از تلفن همراه در کتابخانه اکیداً ممنوع است.
 • خوردن و آشامیدن در کتابخانه اکیداً ممنوع است.
 • مطالعه در حین قدم زدن در سالن اکیداً ممنوع است.
 • جابجایی صندلی های سالن مطالعه در محیط کتابخانه ممنوع است.
 • کتاب فقط به اعضای کتابخانه و با کارت عضویت فرد امانت داده می شود.
 • فقط شخص امانت گیرنده در قبال کتابخانه مسئول می باشد و در صورت بروز هرگونه اشتباهی پاسخگو خواهند بود.
 • در صورت رزرو کتاب ، اولویت با رزرو کننده اول می باشد.
 • در موارد خاص از قبیل امتحانات و یا کمبود تعداد نسخه ، تمدید با نظر مسئول کتابخانه امکان پذیر است.
 • کتب مرجع ، نشریات ، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی به هیچ عنوان قابل امانت نیستند.
 • برای مراجعان غیرعضو ، استفاده و مطالعه در سالن کتابخانه با نظر مسئول کتابخانه بلامانع است.
 • تمدید کتابهایی که با تاخیر بازگردانده می شوند ، امکان پذیر نیست.
 • در صورت تاخیر در بازگشت و یا مفقود شدن کتاب امانتی ، طبق آئین نامه امانت و استفاده از منابع کتابخانه عمل خواهد شد.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب