مشخصات مسؤول کتابخانه:

خانم لیلا آزاد ( کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)

ایمیل: mahdiyeh_hospital@sbmu.ac.ir

شماره تلفن: 55062628 - داخلی 409

 

شرح وظایف :

 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است.
 • تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه
 • پیگیری امور مربوط به پرداخت فاکتور خرید کتاب و ...
 • درخواست مواد مصرفی و غیرمصرفی و پیگیری آنها
 •  پیگیری امور مربوط به کتب وجینی جهت خروج از کتابخانه
 • مشاوره اعضاء هیئت علمی و دانشجویان جهت استفاده از پورتال منابع دیجیتالی پزشکی
 • هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سفارش و دریافت کتاب با ناشران
 • هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری
 • هماهنگی با مسئول کارپردازی جهت پرداخت فاکتور خرید کتاب
 • تنظیم لیست نهائی کتب فارسی و لاتین جهت خرید
 • امانت و تحویل کتاب به مراجعان
 • پیگیری تاخیرها و تماس با دانشجویان جهت عودت کتب
 • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع
 • تسویه حساب مراجعین شامل اساتید ، دانشجویان ،پرسنل
 • مرتب نمودن مخزن کتب به صورت روزانه
 • وجین کتب قدیمی و فرسوده
 • مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز اعضاء هیئت علمی
 • صحافی منابعی که در کتابخانه میسر می باشد  
 • آماده سازی منابع شامل کتب فارسی ، لاتین (الصاق کارت امانت ، عطف کتاب).     
 • بررسی سفارش ها و تکمیل اطلاعات کتابشناسی مورد نظر از طریق اینترنت جهت تکمیل فرم درخواست
 • اولویت بندی نیازها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه.     
 • پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده 
 • ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی و کتب وجین شده
 • ورود اطلاعات منابع کتابخانه ای
 • بروزرسانی آنتی ویروس های سیستم های کتابخانه
 • پیگیری معایب سیستمها از طریق هماهنگی با کارشناس مرکز کامپیوتر دانشکده
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب