سیاست های مرکز

ارائه خدمات قابل توجه در جهت فرزندآوری با توجه به اهمیت موضوع جوانی جمعیت و عنایت ویژه مقام رهبر معظم انقلاب در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری .

ارایه مفید ترین و کارآمد ترین خدمات با اولویت بخشی ارتقای ایمنی بیماران، همراهان ، پزشکان و کارکنان و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش

ترویج زایمان طبیعی و ایمن مطابق سیاست وزارت بهداشت

اخلاق محوری و تکریم و رعایت حقوق گیرندگان خدمت

ارتقای بهره وری با رعایت قوانین و مقررات مالی

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان، جذب نیروهای کارآمد و خلاق و افزایش توانمندی و رضایتمندی آنان

اجرایی نمودن کامل نظام آموزشی مطابق استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی و تربیت دستیاران با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته کشور

ارتقای پژوهش های علمی با رویکرد نظام نوآوری و مبتنی بر شواهد

ترویج فرهنگ گزارش دهی خطا با هدف پیشگیری و پایش و کنترل خطاهای پزشکی

به کار گیری تجهیزات به روز و خرید کالاهای با کیفیت و استاندارد با اولویت تولیدات ملی

توجه به رعایت استانداردهای ایمنی ، درمانی ، بهداشتی ، زیست محیطی و توسعه فرهنگ پیشگیری و مقابله با پاندمی بیماری ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب