رئیس مرکز : سرکار خانم دکتر شهرزاد زاده مدرس 

(رزومه CV)

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی با رتبه علمی: استاد

محل استقرار: طبقه همکف- ساختمان اداری

مسئول دفتر: خانم ریاحی تلفن:  02155066264  داخلی:138

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب