فهرست بیمارستان ها و مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی

 

بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه
مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی پانزده خرداد
بیمارستان آیت ا... اشرفی اصفهانی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهدای تجریش
بیمارستان زعیم پاکدشت مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید لبافی نژاد
بیمارستان سوم شعبان دماوند مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس
بیمارستان شهدای پاکدشت مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی طرفه
بیمارستان شهید مفتح ورامین مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کودکان مفید
مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی اختر مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری
مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی مهدیه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب