تماس با ما:

آدرس : شوش - خیابان فدائیان اسلام - مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه - طبقه سوم

تلفن مستقیم :55306581-021

فکس :55062627-021

تلفن مرکز : 55062628 داخلی:409

پست الکترونیکی: mahdiyeh_hospital@sbmu.ac.ir

 

ساعات کار کتابخانه، مخزن و بخش امانات: 8:00  تا 14

 

ساعات کار سالن مطالعه( سالن کنفرانس):14:30 تا 18

https://maps.app.goo.gl/ys3Py3LDsmYVJYVp9

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب