تاریخچه کتابخانه

 

این مرکز در جنوب تهران محدوده میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام ، روبروی خیابان منصور و در زمینی به مساحت 29000 متر مربع با زیربنای 13000 متر مربع با مالکیت وقفی قرار گرفته است که توسط مرحوم حاج آقامهدی صبوحی اهداء گردیده است و بیمارستان به عنوان یک زایشگاه در بهمن سال 1362 بصورت درمانی افتتاح و از سال 1366 بصورت آموزشی به کار خود ادامه داد. و تا امروز در سیر تحول خود به صورت مرکز پزشکی آموزشی درمانی مهدیه در جهت پاسخگویی به نیاز های آموزشی گروه های تخصصی فعالیت های خود را گسترش داده است.

 

این مرکز دارای ساختمان پلی کلینیک دو طبقه به مساحت 1000متر مربع وساختمان مهد کودک ونگهبانی دو طبقه بهمساحت 600متر مربع در سال 1334ساخته شد سپس ساختمان مرکزی در 5طبقه به مساحت 13000متر مربع درسال 1350ساخته شد در سال 1362به بهره برداری رسید وهمچنین ساختمان اورژانس تهران با زیربنای 100مترمربع در سال 1362ساخته شد ومورد بهره برداری قرار گرفت.همزمان با تاسیس بیمارستان کتابخانه نیز افتتاح شد، یعنی کتابخانه نیز در سال 1362 افتتاح شد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب