تاریخچه و مشخصات کلی بیمارستان مهدیه

ا

این مرکز دارای زمینی به مساحت بیش از 27000 متر مربع و زیر بنای13000 متر مربع می باشد که توسط مرحوم حاج محمدمهدی صبوحی وقف بهداری گردیده است. ساختمان اداری در سال 1344  و سپس ساختمان مرکزی در بهمن ماه سال 1362به بهره برداری رسید. سالانه حدود 6000 زایمان در این مرکز انجام می شود. یکی از موفق ترین مراکز درمان نازایی کشور در این بیمارستان فعال است. همچنین یکی از بزرگترین بخشهای مراقبت ویژه نوزادان را داراست و از بالاترین آمار تخت فعال NICU (46 تخت(در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و منطقه برخوردار است. روزانه حدود 700نفر در این مرکز خدمات سرپایی دریافت می کنند و سالیانه بیش از 2500 بیمار دیابتی در این مرکز تحت درمان می باشند. در سال 1402نیز پلی کلینیک تخصصی صراف افتتاح گردید که شامل شش طبقه می باشد.

 

ریاست بیمارستان از سنوات گذشته تاکنون

- خانم دکتر اولادی

- خانم دکتر باروتی

- خانم دکتر شرفی

- مرحوم آقای دکتر محسنی نژاد

- آقای دکتر امام هادی

- آقای دکتر ایزدی

- آقای دکتر سوری

- آقای دکتر طباطبایی

- آقای دکتر نجاری

مدیریت بیمارستان از سنوات گذشته تاکنون:

- آقای میرزائی

- آقای عظیمی

- خانم جعفری

- مرحوم آقای دکتر محسنی نژاد

- آقای جعفر رعیتی

- آقای دکتر جواهری

- خانم دکتر هداوندخانی

- آقای مهندس ابراهیم مه آبادی

- آقای قاسم خسروآبادی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب