برنامه راهبردی کتابخانه  مرکز آموزشی و درمانی مهدیه

 

کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی به عنوان مرکز اطلاعات آموزشی بیمارستان و با هدف ارتقا مداوم اطلاعات علمی اساتید، فراگیران و پرسنل و مراجعان، برنامه زیر را برای انسجام و جهت دهی صحیح فعالیت های علمی خود برای دوره زمانی سال 1401 با مشارکت تیم مدیریت آموزشی و پژوهشی مرکز تنظیم نموده است.

 شایان ذکر است که برنامه چارچوبی برای انجام فعالیت ها بوده و در عین حال پویا  و انعطاف پذیربوده که بتواند پاسخگوی نیازهای در حال رشد و تغییر ذینفعان بوده و وظیفه ذاتی خود را به نحو احسن به انجام برساند. این برنامه شامل قسمت های زیر می باشد:

 

 1. -     معرفی کتابخانه
 2. -     رسالت
 3. -     چشم انداز
 4. -     ماموریت ها
 5. -     اهداف عملیاتی
 6. -     ارزش ها
 7. -     روش انجام فعالیت
 8. -     روش ارزشیابی فعالیت ها

 

1-معرفی کتابخانه

این مرکز در جنوب تهران محدوده میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام ، روبروی خیابان منصور و در زمینی به مساحت 29000 متر مربع با زیربنای 13000 متر مربع با مالکیت وقفی قرار گرفته است که توسط مرحوم حاج آقامهدی صبوحی اهداء گردیده است و بیمارستان به عنوان یک زایشگاه در بهمن سال 1362 بصورت درمانی افتتاح و از سال 1366 بصورت آموزشی به کار خود ادامه داد. و تا امروز در سیر تحول خود به صورت مرکز پزشکی آموزشی درمانی مهدیه در جهت پاسخگویی به نیاز های آموزشی گروه های تخصصی فعالیت های خود را گسترش داده است.

این مرکز دارای ساختمان پلی کلینیک دو طبقه به مساحت 1000متر مربع وساختمان مهد کودک ونگهبانی دو طبقه بهمساحت 600متر مربع در سال 1334ساخته شد سپس ساختمان مرکزی در 5طبقه به مساحت 13000متر مربع درسال 1350ساخته شد در سال 1362به بهره برداری رسید وهمچنین ساختمان اورژانس تهران با زیربنای 100مترمربع در سال 1362ساخته شد ومورد بهره برداری قرار گرفت. همزمان با تاسیس بیمارستان کتابخانه نیز افتتاح شد، یعنی کتابخانه نیز در سال 1362 افتتاح شد.

 

2- رسالت

شناسایی و تامین نیازهای اطلاعاتی تمامی اعضای تحت پوشش خود

توسعه و استانداردسازی خدمات و سرویس‌های موجود

ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی

ارتقای سطح آگاهی

 3- چشم انداز

کتابخانه بیمارستان تلاش می نماید تا با بکارگیری کتابداران بالینی و متخصصین اطلاع رسانی پزشکی، استفاده از فناوری های نوین، تامین منابع مطالعاتی چاپی و الکترونیک به روز، تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران و دسترسی آسان به مطالعات مبتنی بر شواهد پزشکی در راستای ارتقاء  کیفیت مراقبت از بیمار و سطح سلامت جامعه گام بردارد

4-ماموریت 
ماموریت کتابخانه بیمارستان و خدمات اطلاع رسانی پزشکی، تامین و دسترس پذیری منابع  اطلاعات بالینی روزآمد برای کاربران شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و پژوهشگران جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار است. بخشی از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی در راستای  تامین نیاز اطلاعاتی بیماران و خانواده های آنها ارائه می شود. 

ماموریت کتابخانه بیمارستان در راستای ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی بشرح زیر می باشد:

 1. تبیین ماهیت و نقش کتابدار بالینی در بهبود کیفیت مراقبت بیمار 
 2. بکارگیری کتابدار بالینی در کتابخانه بیمارستان در راستای ارائه خدمات اطلاع رسانی پزشکی به کاربران شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای اطلاعاتی کاربران مشارکت کاربران و کارکنان کتابخانه بیمارستان در جهت تامین منابع اطلاعاتی پزشکی اعم از  چاپی، الکترونیکی و فن آوری های نوین  
 3.  ایجاد بستر مناسب جهت آموزش مستمر به کاربران و کارکنان کتابخانه 
 4.  افزایش ارتباط و تعامل کتابخانه با بخش های مختلف بیمارستان 
 5.  حمایت از پژوهش ها و آموزش ها در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه
 6.   ایجاد بستر مناسب جهت همکاری و تبادل اطلاعات بین کتابخانه بیمارستانی در سطح دانشگاه و کشوری
 7.   بازاریابی اطلاعات توسط کتابدار بالینی، مدیران و مسئولین بیمارستان در حوزه گردشگری  سالم
 8.   تهیه و توزیع بسته های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه بالینی در قالب پوستر، بروشور،  لوح فشرده ، فیلم و اسلاید جهت کاربران اعم از کادر درمان، بیماران و همراهان بیمار

 

5-اهداف عملیاتی

گردآوری و سازماندهی منابع  
سعی دربه کارگیری روشهای نوین کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در جهت ارتقاء خدمات کتابخانه
ارائه گزارشها و آمار از فعالیتها و عملکرد کتابخانه
آموزش بانکهای اطلاعاتی تخصصی
ارائه پیشنهادات و راهکارها در جهت ارائه خدمات بهتر

6- ارزش ها

ارزشهای محوری برای ارائه خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی شامل رعایت اصول اخلاقی، حرفه ای، اعتقادی و استانداردها می باشد:
استفاده از شواهد علمی در تصمیم گیری های مراقبت از بیمار آگاهی رسانی، دسترسی و استفاده اطلاعات سلامت با کیفیت.
ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش مستمر در راستای توانمندسازی دانش اعضای هیات علمی، دستیاران و کادر  درمان.
جستجو و دستیابی پیشرفته اطلاعات سلامت مبتنی بر شواهد.
تعامل و همکاری های مستمر و پویا بین کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی فارغ از سطح علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ملیت، قومیت، رنگ، نژاد و زبان. تلاش همه جانبه در جهت ارائه خدمات سودمند و همراه با سهولت با صرف کمترین زمان و هزینه برای مراجعه‌کنندگان 

7 - روش انجام فعالیت ها

اساس کار روش انجام فعالیت ها در کتابخانه مرکز ، عملکرد مبتنی بر نیاز مراجعان کتابخانه می باشد. برای رسیدن به این هدف هم نیاز سنجی در دستور کار کتابخانه قرار دارد. نیاز سنجی، فرآیندی برای مشخص کردن هدف‌ها، شناسایی شکاف میان وضع موجود و هدف‌ها، و سرانجام تعیین اولویت‌ها برای عمل و پیاده‌سازی راه‌حل‌هاست. به سخن ساده‌تر، نیازسنجی فرایند شناسایی نیازهای مهم و فراهم‌آوری راه های رفع آن نیاز هاست.

نیاز اطلاعاتی کاربران کتابخانه با تشکیل کارگروه نیازسنجی متشکل از معاون آموزشی و پژوهشی مرکز، مسئول کتابخانه، نمایندگان گروه های آموزشی شناسایی میگردد. در نهایت با جمع بندی صورت گرفته و با در نظر گرفتن محدودیتها، کتابخانه در جهت رفع نیاز کاربران و تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی قدم برمی دارد.

8-روش ارزشیابی فعالیت ها

پایش خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی انجام شده در واحد جهت شناسایی نقاط قوت و تقویت آن و آگاهی از نقاط ضعف  و برطرف نمودن آن در وهله اول از طریق نظرسنجی از کاربران کتابخانه از طریق ارائه فرمهای طراحی شده و تجزیه و تحلیل آن انجام میگیرد. عملکردها، نقاط قوت، نقاط ضعف، محدودیت منابع و بودجه، استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی، امکانات و عملکرد کارکنان بررسی میگردد. ارزیابی برون سازمانی نیز با پایش سالانه وزارت متبوع انجام میگیرد تا با آگاهی از پتانسیل ها، فرصت ها و محدودیتها، کیفیت خدمات ارائه شده به بالاترین سطح خود برسد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده از طریق موارد ذکر شده در جهت اولویت بندی خدمات و راهکار حل مشکلات مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب