بخش های  کتابخانه

  • بخش فهرست نویسی و آماده‌ سازی:

کلیه خدمات فنی جهت دسترسی به منابع فارسی و لاتین در این بخش انجام می‌گیرد.

  • بخش امانت:

امور امانت کتابخانه از جمله عضویت اعضاء و امانت منابع موجود در کتابخانه

  • بخش پایان‌نامه
  • سایت و بخش اطلاع رسانی کتابخانه
  • سالن کنفرانس
  • سالن مطالعه کتابخانه:
  • به صورت تمام وقت در همه روزها  باز می باشد.
 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب