اهداف معاونت آموزشی و پژوهشی

 

- بررسی نیاز های آموزشی و پژوهشی و نیازسنجی های مستمر در جهت برنامه ریزی مبتنی بر هدف  و مبتنی بر نیاز اساتید و فراگیران مرکز

- برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر اساس نیاز های سنجی های انجام شده

- اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در غالب برنامه های عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت

- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی، جمع آوری بازخورد های لازم برای بازنگری های احتمالی مورد نیاز در برنامه های آموزشی، شیوه های اجرا و برنامه های عملیاتی

- ارزشیابی مستمر در تمامی مراحل نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت و ارائه بازخورد به صاحبان فرایند

- بازنگری، اصلاح و بروز رسانی هریک از مراحل فوق الذکر بر اساس نتایج ارزشیابی های انجام شده

 

رسالت معاونت آموزشی و پژوهشی

 • تربیت نیروی انسانی کارآمد، توانمند، خلاق و متعهد به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه در رشته های زنان و زایمان، نوزادان، تصویربرداری، طب فیزیکی، انکولوژی و پرستاری و مامایی؛ مبتنی بر نیازهای جامعه
 • انجام پژوهش های مرتبط و مورد نیاز در زمینه ارتقاء سلامت جامعه در رشته های زنان و زایمان، نوزادان، تصویربرداری، طب فیزیکی، انکولوژی و پرستاری و مامایی

 

رسالت آموزش مداوم و آموزش مجازی: ارتقاء آموزش مادام العمر اعضای هیأت علمی و فراگیران و دانشجویان از طریق برگزاری برنامه های آموزش مداوم و آموزش مجازی

 

اهداف کلی واحد آموزش مداوم و آموزش مجازی

 

 1. -    برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم مرکز آموزشی و درمانی مهدیه بر اساس نیاز سنجی های انجام شده و رسالت مرکز
 2. -    برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی با اولویت برنامه های آموزشی برای فراگیران و دانشجویان
 3. -    بروزرسانی اطلاعات اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان با استفاده از برنامه های مستمر آموزش مداوم و آموزش مجازی
 4. -    توسعه آموزش های ترکیبی با مشارکت همه گروه های آموزشی

 

اهداف اختصاصی سال 1402

 1. -    ارتقاء عدالت آموزشی با ارتقاء کمّی و کیفی برنامه های آموزش مجازی
 2. -    برگزاری برنامه های آموزشی برای اعضاء هیأت علمی در راستای معرفی و استفاده بیشتر از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه
 3. -    برگزاری برنامه های آموزش مداوم با مشارکت همه گروه های آموزشی بیمارستان
 4. -    توسعه زیر ساخت ای لازم برای آموزش مجازی و آموزش مداوم

 

برنامه ها و فعالیت ها

 1. -    نیاز سنجی مستمر از اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پرسنل مرکز آموزشی و درمانی مهدیه برای برگزاری کلاس های آموزش مداوم و آموزش مجازی
 2. -    برگزاری کلاس های آموزشی در غالب آموزش مداوم و آموزش مجازی با بهره گیری از پتانسیل علمی همه گروه های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی مهدیه
 3. -    ارتقاء مستمر کیفیت آموزش با استفاده از روش ها و فناوری های نوین آموزشی
 4. -    ارتقاء صلاحیت های مهارتی و حرفه ای با استفاده از آموزش مداوم و آموزش مجازی
 5. -    ثبت نام و هماهنگی های لازم برای شرکت کنندگان و سخنرانان برنامه های آموزش مداوم و آموزش مجازی
 6. -     هماهنگی و همکاری با آموزش مداوم دانشگاه

 

فهرست برنامه های آموزش مداوم مرکز مهدیه در سال 1402

 

 

نام برنامه

تاریخ

شیوه برگزاری

نشت دارو در دسترسی عروقی

1402/02/20

حضوری

فارماکوویژولانس

1402/03/24

حضوری

پروژسترون درمانی در زنان

1402/03/25

وبینار

نیدکپ

1402/03/31

حضوری

مراقبت تسکینی

1402/04/04

حضوری

PICC

1402/04/08

حضوری

HBB

1402/05/08

حضوری

زایمان طبیعی

1402/06/02

حضوری

Acorn

1402/07/06

حضوری

شوک و خون ریزی

1402/07/26

حضوری

ایمنی بیمار

1402/07/27

حضوری

احیاء نوزاد

1402/08/07

حضوری

وضعیت دهی به نوزاد

1402/08/29

حضوری

پیشگیری از هیپوترمی نوزاد

1402/09/05

وبینار

زایمان طبیعی

1402/10/12

حضوری

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب