خانم دکتر شهرزاد زاده مدرس

متخصص زنان و زایمان (فلوشیپ نازایی)

خانم دکتر عاطفه مریدی

فلوشیپ زنان و زایمان

خانم دکتر طیبه جاهد بزرگان

فلوشیپ زنان و زایمان

آقای دکتر علی ناصح

فوق تخصص نوزادان

       

خانم دکترمریم خشنود شریعتی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر زهرا حیدر

فلوشیپ زنان و زایمان

خانم دکتر نعیمه تسلیمی طالقانی

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر فرزانه پالیزبان

فوق تخصص نوزادان

       

خانم دکتر آزاده جولایی

متخصص جراحی عمومی

خانم دکتر معصومه بیات

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

خانم دکتر الهام کشاورز

متخصص رادیولوژی

آقای دکتر علیرضا نوروزی

فوق تخصص قلب اطفال

       

خانم دکتر ثریا صالح گرگری

فلوشیپ زنان و زایمان

خانم دکتر سپیده اشرفی وند

متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر زهرا نائیجی

فلوشیپ زنان و زایمان

خانم دکتر طیبه اسفیدانی

متخصص زنان و زایمان

       

خانم دکتر آتنا بهفروز

متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر مرضیه مداح

فوق تخصص نوزادان

خانم دکتر گلناز ایزدی آملی

متخصص رادیولوژی

خانم دکتر زهرا شمس مفرّحه

متخصص آزمایشگاه

       

خانم دکتر تهمینه طهوری

فوق تخصص قلب اطفال

خانم دکتر نیره رحمتی

فلوشیپ زنان و زایمان

خانم دکتر رباب انبیائی

متخصص آنکولوژی

خانم دکتر معصومه کشوری

متخصص آنکولوژی

       
     

خانم دکتر مریم ورزش نژاد

 

     

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب