لیست اعضای شورای پژوهشی

 


خانم دکتر شهرزاد زاده مدرس

متخصص زنان و زایمان (فلوشیپ نازایی)

خانم دکتر عاطفه مریدی

فلوشیپ زنان و زایمان

خانم دکتر طیبه جاهد بزرگان

فلوشیپ زنان و زایمان

     

خانم دکتر ثریا صالح گرگری

فلوشیپ زنان و زایمان

خانم دکتر الهام کشاورز

متخصص رادیولوژی

آقای دکتر علی ناصح

فوق تخصص نوزادان

     

   

خانم دکتر زهرا نائیجی

فلوشیپ زنان و زایمان

   
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب