• تاریخ انتشار : 1402/08/22 - 16:05
  • بازدید : 132
  • تعداد بازدیدکننده : 123
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
اخبار

بازدید مدیر گروه نوزادان دانشگاه از مرکز مهدیه

به منظور بازدید دوره ای از بخش های NICU و هماهنگی جهت برنامه فلوشیپ های نوزادان در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه و رفع تنگناها و مشکلات موجود؛ جناب آقای دکتر ناصحی -مدیر محترم گروه کودکان دانشگاه- و تیم محترم همراه، طی نشستی با تیم محترم مدیریت و رهبری مرکز و با حضور رئیس محترم گروه نوزادان و تعدادی از دیگر اساتید عضو هیأت علمی گروه نوزادان مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی اتخاذ گردید.

بازدید مدیر گروه نوزادان دانشگاه از مرکز مهدیه

به منظور بازدید دوره ای از بخش های NICU و هماهنگی جهت برنامه فلوشیپ های نوزادان در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی  مهدیه و رفع تنگناها و مشکلات موجود؛ جناب آقایان محترم دکتر ناصحی -مدیر گروه کودکان دانشگاه-، دکتر سعیدی- مدیر برنامه گروه نوزادان دانشگاه-،دکترنوری پور- رئیس مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید- ودکتر کاظمیان -رئیس بخش نوزادان آن مرکز- در نشست دوستانه ای که با تیم محترم مدیریت و رهبری مرکز مهدیه متشکل از رئیس محترم مرکز- سرکار خانم دکتر زاده مدرس-، مدیر محترم- جناب آقای عباسی مقدم-، معاون محترم آموزشی و پژوهشی – سرکار خانم دکتر مریدی- و با حضور جناب آقای دکتر ناصح- رئیس محترم بخش نوزادان مرکز- و تنی چند از دیگر اعضاء محترم هیأت علمی گروه نوزادان مرکز در تاریخ 1402/8/21داشتند؛ جناب آقای دکتر ناصح طی بیان گزارشی از موارد پذیرش بیماران در بخش های nicu-1 و nicu-2؛ به پاره ای از مسائل آموزشی و مشکلات دستیاران و فلوهای بخش اشاره و بحث و تبادل نظر در این خصوص انجام گردید.

  • گروه خبری : داخلی
  • گروه خبری : 134725
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب